DME Installatie Groep
DME Installatie Groep
DME Installatie Groep
DME Installatie Groep
DME Installatie Groep
DME Installatie Groep
DME Installatie Groep
DME Installatie Groep
DME Installatie Groep
DME Installatie Groep
DME Installatie Groep
DME Installatie Groep
Sponsoring

Sponsoring

Stichting Breath
Het is onze missie om de leefsituatie te verbeteren van, en een zelfstandig bestaan op te bouwen voor kwetsbare- en hulpbehoevende kinderen, ongeacht religie, huidskleur, afkomst of overtuiging.
Sport neemt daarbij een belangrijke plaats in. Zowel in fondsenwerving als in besteding. Sport is gezond en betekent veel voor de mentale ontwikkeling en sociale vaardigheden van kinderen. Via sport leren zij omgaan met winst en verlies, leren zij hun emoties te beheersen, leren zij samen te werken en leren zij omgaan met autoriteit. Kortom sport is een prima middel om weer structuur in het leven van kwetsbare kinderen te brengen.

En dat is ons doel: structuur en vertrouwen brengen in het leven van kwetsbare kinderen. Wij zetten ons in voor kinderen overal ter wereld. Grensstrepen op een kaart zijn voor ons te nemen hindernissen. Niet meer en niet minder. Samenwerking met andere organisaties telt voor ons.

Krachten bundelen. Dat is belangrijk om onze doelen te kunnen bereiken. Zo werken we samen met oa: Wilde Ganzen, NCDO, SOCO Georgia, ministeries, ambassades en locale overheden, kinderbescherming in de diverse landen, de Breath Business Clubleden en vele vele organisaties en personen die ons aanmoedigen en onze mogelijkheden tot doelgerichte actie verruimen.
stichtingbreath.nl

Voetbal vereniging Soccer Boys te Bleiswijk
soccerboys.nl

Korfbal vereniging Weidevogels te Bleiswijk
weidevogels.nl

Voetbal vereniging VV Groeneweg te Zevenhuizen
vvgroeneweg.nl

Voetbal en atletiek vereniging ’97 te Voorschoten
voorschoten97.nl

Motorcrossers René en Reno Bijland te Moordrecht

Alpe d’Huzes
opgevenisgeenoptie.nl

Roparun (2 teams via IJsselcollege en Waal Bouw)
roparun.nl

Jeugdspeelweken te Bleiswijk
www.jeugdspeelweek.nl

Reddingsbrigade Waddinxveen
waddinxveen.reddingsbrigade.net